>> Q-PARK, Nørreport. Renovering af ventilation i parkeringskælder 


Kunde

Q-PARK driver parkeringsanlæg i hele Europa. Q-PARK har fokus på høj kvalitet for kunderne, hvilket også gælder luftkvalitet. Da luftmængderne ofte er meget store, kan der opnås store energibesparelser ved at optimere driften og sikre en effektiv overvågning og service.  

Teknik
Opgaven er løst med store aksialventilatorer monteret i eksisterende bygnings-mæssige kanaler. Riste og filtervægge blev renoveret. Samlet luftmængde: 240.000 m3/h ved maksimal drift. Anlæg er hastighedsreguleret og styret at CO – overvågning, således at luftmængden under normal drift er betydelig lavere og tilpasses friskluftsbehovet.

 

Tilbage til Referencer

 

Q-PARK
Q-PARK
Q-PARK
Q-PARK

I-Klima ApS

Troensevej 4C

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 70 22 48 28

Info@iklima.dk

 

I-Klima ApS

Vallensbækvej 63

2625 Vallensbæk

Tlf.: 70 22 48 28

Info@iklima.dk