Industri

 

Cubic, Brønderslev
Etablering af både procesudsugningsanlæg og anlæg for rumventilation. Anlægstørrelse 27.000 m3/h, med dobbelt krydsvarmeveksler.
 
Terma Skive - Industrianlæg
Optimering og ombygning af virksomhedens ventilationsanlæg i afdeling for overfladebehandling. Projektets vigtigste formål var, at genetablere hensigtsmæssig luftbalance i de enkelte afdelinger.
 

 

Salling Plast, Ranum
Etablering af proces- og rumventilation i nyindrettet produktionsafdeling. Anlægget er udført med funktion for opvarmning af rumluften. Om natten recirkuleres luften for at mindske varmeforbruget.
 

 

Bjergmarken Roskilde kommune
Fejlfinding og optimering på eksisterende ventilationsanlæg. Etablering af nyt ventilationsanlæg til større slamtørringsafdeling, beliggende i forbindelse med kommunens rensningsanlæg. Anlægget er coatet mod corrosion og forsynet med dobbelt krydsvarmeveksler og kulfilter for at minimere lugtgener.
 
Park og Vej Skive kommune
Rum- og procesventilation i nyindrettet værksted og garageanlæg for kommunens maskiner.
 
Kock's Auto
Etablering af rumventilation med opvarmning af værkstedsbygning. Anlæg udføres iht. retningslinjer fra og i dialog med Arbejdstilsynet. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler, hvilket giver kunden en genvindingseffektivitet på ca. 91%.
 
Gjern Tømmerhandel

 

Båndlev Biogas

 

 

 

I-Klima ApS

Troensevej 4C

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 70 22 48 28

Info@iklima.dk

 

I-Klima ApS

Vallensbækvej 63

2625 Vallensbæk

Tlf.: 70 22 48 28

Info@iklima.dk